تولید ، توسعه و پشتیبانی نرم افزار توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق